VELKOMMEN TIL NAUR-SIR BORGERFORENINGS HJEMMESIDE

Borgerforeningen i Naur Sir, består af 7 frivillige borgere,
som ønsker at arbejde for deres medborgere, i et mindre samfund.

Hvad gør borgerforeningen?
Borgerforeningen varetager sognets interesser i forhold til Holstebro Kommune.
Foreningen forestår en række aktiviteter i sognet og fester - bl.a. fastelavnsfest og Skt. Hans aften m.v.

Borgerforeningen er talerør i forhold til Holstebro kommune, i forskellige spørgsmål fra borgerne.
Såsom snerydning, reparationer af offentligt område, såsom cykelstien etc.

Borgerforeningen arbejder også med at få solgt de nye attraktive byggegrunde,
hvis beliggenhed er tæt på Sir Lyngbjerg skov som nabo.

Borgerforeninger afvikler ca. otte bestyrelsesmøder om året, samt den
ordinære generalforsamling i februar måned.

Borgerforeningens arrangementer er altid annonceret i Naur Sir Posten, online 
og ved opslag på skole, hal, institution og sognegården.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig Borgerforeningen online.
Kontakt
Bestyrelsen er altid lydhør for nye impulser, nye idéer og kritik.
Send os en mail, hvis du vil fortælle os noget, eller giv os et praj i lokalsamfundet.
Du kan finde bestyrelsens medlemmer under Borgerforeningen på denne side med telefon og e-mail adresser.
Velkommen til Naur Sir Borgerforening.


BORGERFORENINGENS BESTYRELSE

Formand
Michael Sørensen
tel. 9743 2464
michael.r.soerensen@skolekom.dk

Næstformand
Søges

Bestyrelsesmedlem
Helle Olesen
tlf. 2216 3107
helleolesen@altiboxmail.dk

Bestyrelsesmedlem
Søges