Velkommen til Borgerforeningens hjemmeside

Borgerforeningen i Naur, Sir, Krunderup og Alstrup, består af 7 frivillige borgere,
som ønsker at arbejde for deres medborgere, i et mindre samfund.

Hvad gør borgerforeningen?
Borgerforeningen varetager sognets interesser i forhold til Holstebro Kommune.
Foreningen forestår en række aktiviteter i sognet og fester - bl.a. fastelavnsfest og Skt. Hans aften m.v.

Borgerforeningen er talerør i forhold til Holstebro kommune, i forskellige spørgsmål fra borgerne.
Såsom snerydning, reparationer af offentligt område, såsom cykelstien etc.

Borgerforeningen arbejder også med at få solgt de nye attraktive byggegrunde,
hvis beliggenhed er tæt på Sir Lyngbjerg skov som nabo.

Borgerforeninger afvikler ca. otte bestyrelsesmøder om året, samt den
ordinære generalforsamling i marts måned.

Borgerforeningens arrangementer er altid annonceret i Naur-Sir Posten, online 
og ved opslag på skole, hal, institution og sognegården.

Hvis I endnu ikke har nået at støtte os med et medlemskab i 2018 på kun kr. 150,00 pr. husstand, kan beløbet indbetales på konto nr. 7600 1477769 eller via MobilePay 68459. 

Tilmelding
Du kan tilmelde dig Borgerforeningen online. Vi findes også på Facebook: https://www.facebook.com/groups/460822787373954/

Kontakt
Bestyrelsen er altid lydhør for nye impulser, nye idéer og kritik.
Send os en mail, hvis du vil fortælle os noget, eller giv os et praj i lokalsamfundet.
Du kan finde bestyrelsens medlemmer under Borgerforeningen på denne side med telefon og e-mail adresser.
Velkommen til Naur Sir Borgerforening.


Borgerforeningens bestyrrelse:

Formand og Webmaster
Bo Jensen
tlf. 2165 9139
bo140577@gmail.com

Næstformand
Kirsten Jacobsen
tlf. 2175 6022
f_o_n_e_s@post.tele.dk

Bestyrelsesmedlem
Flemming Ørnskov
tlf. 2275 3542
rf.ornskov@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Ole Toft
tlf. 5247 0402
olitoft@privat.dk