Naur-Sir Posten

Naur-Sir Posten er det lokale blad, som udkommer 10 gange 
om året. 
Alt materiale, der skal i bladet skal afleveres senest:

UdkommerIndleveres senest
Januar 2019fredag den 21. december 2018
Februar 2019fredag den 25. januar 2019
Marts 2019fredag den 22. februar 2019
April 2019fredag den 22. marts 2019
Maj 2019fredag den 26. april 2019
Juni 2019fredag den 24. maj 2019
September 2019        fredag den 23. august 2019
Oktober 2019fredag den 20. september 2019
November 2019fredag den 25. oktober 2019
December 2019fredag den 22. november 2019

Materiale til bladet indsendes til

Mail: posten@naur-sir.dk