Naur-Sir Posten

Naur-Sir Posten er det lokale blad, som udkommer 10 gange 
om året. 
Alt materiale, der skal i bladet skal afleveres senest:

UdkommerIndleveres senest
Januar 2018fredag den 08. december 2017
Februar 2018fredag den 19. januar 2018
Marts 2018fredag den 16. februar 2018
April 2018fredag den 16. marts 2018
Maj 2018fredag den 13. april 2018
Juni 2018fredag den 18. maj 2018
September 2018        fredag den 17. august 2018
Oktober 2018fredag den 14. september 2018
November 2018fredag den 19. oktober 2018
December 2018fredag den 16. november 2018

Materiale til bladet indsendes til

Mail: posten@naur-sir.dk