Naur-Sir Posten

Naur-Sir posten er det lokale blad, som udkommer 10 gange 
om året. 
Alt materiale, der skal i bladet skal afleveres senest:

UdkommerIndleveres senest
Januar 2017fredag den 09. december 2016
Februar 2017fredag den 13. januar 2017
Marts 2017fredag den 10. februar 2017
April 2017fredag den 17. marts 2017
Maj 2017fredag den 14. april 2017
Juni 2017fredag den 19. maj 2017
September 2017        fredag den 18. august 2017
Oktober 2017fredag den 15. september 2017
November 2017fredag den 13. oktober 2017
December 2017fredag den 17. november 2017

Materiale til bladet indsendes til

Mail: posten@naur-sir.dk