Naur-Sir Posten

Naur-Sir Posten er det lokale blad, som udkommer 10 gange 
om året. 
Alt materiale, der skal i bladet skal afleveres senest:

UdkommerIndleveres senest
Januar 2020fredag den 27. december 2019
Februar 2020fredag den 24. januar 2020
Marts 2020mandag den 24. februar 2020
April 2020fredag den 27. marts 2020
Maj 2020fredag den 24. april 2020
Juni 2020mandag den 25. maj 2020
September 2020        fredag den 28. august 2020
Oktober 2020fredag den 25. september 2020
November 2020mandag den 26. oktober 2020
December 2020

fredag den 27. november 2020

Bemærk deadline på forskellige ugedage.

 

Materiale til bladet indsendes til

Mail: posten@naur-sir.dk