Naur-Sir Posten udkommer sidste gang i december 2018 som husstandsomdelt 
blad.

Derfor skal du tilmelde dig på forsiden for at modtage en mail med et link til
bladet på udgivelsesdagen.

Bladet kan altid læses ved at klikke på bladet på forsiden.

Giver det problemer, så kontakt:

Søren Kromann

kromann@mail.dk

97 43 22 66

Så vidt muligt helst på mail.

no news in this list.