Hovedforeningen

NSK's overordnede ledelse varetages af HOVEDBESTYRELSEN

Den daglige drift varetages af styregruppen.
Har de enkelte afdelinger noget de ønsker at styregruppen skal tage op på deres møder,
sker det ved personlig fremmøde til styregruppemøderne, eller ved at fremsende 
skriftlig forslag på mail.

Kontakt os, hvis man ønsker et emne behandlet.

STYREGRUPPEN

Formand
Ole Toft
Krunderupparken 118
7500 Holstebro
Tlf. 5247 0402
olitoft@privat.dk

Kasserer
Søren Kromann
Blodmosevej 13
7500 Holstebro
Tlf. 9743 2266
kromann@mail.dk

Sekretær
Peter Pedersen
Krunderupparken 26
7500 Holstebro
9743 2443
peterfys@gmail.com

Styregruppemøder:   Styregruppen mødes efter behov.