Generalforsamling og Fællesspisning

Naur-Sir Borgerforening indkalder til ordinær generalforsamling i Borgerforeningen. Mandag, den 09-03-2020. Sammen med fællesspisning i sognegården kl. 18:00.


På valg er:
Kirsten Jacobsen – har ikke besluttet sig endnu
Flemming Ørnskov – Ønsker genvalg
Helle Olesen – har travlt med amatør teater og meget andet ønsker formentligt ikke genvalg.

Da Ole Toft overgik til NSK Hovedbestyrelsen, og då har vi 2 yderlige personer som ønsker at udtræde, søger vi nogle friske ildsjæle til borgerforeningen.

 

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Valg af protokolfører/referent
3) Valg af stemmetællere
4) Formandens beretning
5) Regnskabsaflæggelse
6) Behandling af indkomne forslag 
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
8) Valg af revisor
9) Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen bedes indsendt til formanden: Bo Jensen, Godrimvej 11, 7500 Holstebro, Tlf. 21659139 eller mail: bo140577@gmail.com senest den 01-03-2020.